• ช่างเครื่องยนต์

  ATV Adventures Pattaya located in Pong near Lake Maprachan / เอทีวี แอดเวนเจอร์ พัทยา ต.โป่ง ใกล้อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
  East Pattaya
  Salary: 12,000-16,000 บาท ขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์
  • Permanent
  • Post Date: 16/04/2022
 • ATV Tour Guide / ไกด์ทัวร์เอทีวี

  ATV Adventures Pattaya located in Pong near Lake Maprachan / เอทีวี แอดเวนเจอร์ พัทยา ต.โป่ง ใกล้อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
  East Pattaya
  Salary: Start Salary for the first 3 month 12,000 THB.+ Share of tips. After 3 Months salary increases to 12,500 THB - 15,000 depending on work performance./เงินเดือน 3 เดือนแรก 12,000 บาท+ทิปรวม หลังจาก 3 เดือนเงินเดือนขึ้นเป็น 12,500-15,000 บาท ขึ้นอยู่กับผลงาน
  • Permanent
  • Post Date: 16/04/2022