• เชฟทำอาหารยุโรป

    American Bar & Grill ซอยเล้งกี่
    Central Pattaya
    Salary: 18,000-22,000 บาท+ทิป
    • Permanent
    • Post Date: 16/01/2023