• แม่บ้านทำความสะอาดคอนโด

    Beach & Mountain Condominium ซอยเพนียดช้าง (ยูเมะ)
    Central Pattaya
    Salary: 9,000 บาท (เต็มเวลา) / 5,000 บาท (ไม่เต็มเวลา)
    • Permanent
    • Post Date: 08/01/2019