• ช่างทั่วไป

    Bonkai Resort Pattaya โรงแรมบ่อนไก่ รีสอร์ท, ซอยบ่อนไก่ 2 พัทยาใต้
    South Pattaya
    Salary: ตามความสามารถ
    • Permanent
    • Post Date: 15/11/2018