• พนักงานฝ่ายบุคคล

    Buakhao Trading Co.,Ltd. บริษัท บัวขาว สมุนไพร จำกัด, ถ.ชัยพรวิถี 14 มาบส่อง-หนองใหญ่ 10
    East Pattaya
    Salary: 18,000 - 20,000 บาท
    • Permanent
    • Post Date: 09/05/2019