• รีเซฟชั่น

    Cheongdam BK Spa ซองดัม บีเค สปา, ถ.เฉลิมพระเกียรติพัทยา
    Central Pattaya
    Salary: 12,000 บาท หรือตามตกลง
    • Permanent
    • Post Date: 30/10/2018