• แคชเชียร์ (เราอยากได้พนักงานที่ชิลี่บาร์เพิ่ม)  

    Chili bar ถนนพัทยาสาย 2 ซอย 6
    North Pattaya
    Salary: 12,000 บาท+ทิป+ดื่ม 50 บาท/ดื่ม
    • Permanent
    • Post Date: 13/01/2020