• แม่บ้านพักประจำบ้านส่วนตัว

    Empire Luxury Private Club บจก. เอ็มไพร์ ลักซ์ซูรี่ ไพรเวท คลับ
    East Pattaya
    Salary: 10,000 - 12,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
    • Permanent
    • Post Date: 06/01/2020