• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ

    Expat car and pickup rental Co.,Ltd. บริษัท เอ็กซ์แพท คาร์ แอนด์ ปิคอัพ เรนทัล จำกัด ถ.ทัพพระยา
    Thappraya
    Salary: 20,000 บาทขึ้นไปหากมีประสบการณ์หรือตามตกลง
    • Permanent
    • Post Date: 08/06/2022