• คนงานก่อสร้างทั่วไป

    Good Pattaya Builder Co.,Ltd. สุดซอยเนินพลับหวาน
    East Pattaya
    Salary: 400 บาทขึ้นไป/วัน
    • Permanent
    • Post Date: 27/04/2019