• แม่บ้านประจำออฟฟิศ

    Lab Technology International Co.,Ltd. บริษัท แล็ป เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 162/197 หมู่ 10 ถ.ทัพพระยา ซอย 9
    Thappraya
    Salary: 10,000 - 11,000 บาท
    • Permanent
    • Post Date: 26/08/2019