• แม่บ้าน

    Lab Technology International Co.,Ltd. บริษัท แล็ป เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 162/197 หมู่ 10 ถ.ทัพพระยา ซอย 9
    South Pattaya
    Salary: ตามค่าแรงขั้นต่ำ
    • Permanent
    • Post Date: 24/06/2019