• แม่บ้านพักประจำในบ้าน

    Must Nature In Harmony Co.,Ltd. ถ.ทัพพระยา ซอยทัพพระยา 13
    Thappraya
    Salary: 13,000 - 15,000 บาท (3 เดือนแรก 13,000 ผ่าน 3 เดือน 15,000 บาท)
    • Permanent
    • Post Date: 04/07/2019