• Project Administrator / Procurement Urgently Required !! (เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง / จัดซื้อ ด่วน !!)

  Testanorm Property Pattaya Co.,Ltd. 198/29 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 (พัทยา)
  Central Pattaya
  Salary: THB 12,000 - 20,000 / Negotiable (12,000 - 20,000 บาท / สามารถต่อรองได้)
  • Permanent
  • Post Date: 09/02/2019
 • Foreman / Foreman System Work / Foreman Architectural work Urgently Required !! (โฟร์แมนงานก่อสร้าง / โฟร์แมนงานระบบ / โฟร์แมนงานสถาปัตย์ ด่วน !!)

  Testanorm Property Pattaya Co.,Ltd. 198/29 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 (พัทยา)
  Central Pattaya
  Salary: THB 20,000 - 40,000 / Negotiable (20,000 - 40,000 บาท / สามารถต่อรองได้)
  • Permanent
  • Post Date: 09/02/2019
 • Project Coordinator Urgently Required !! / ผู้ประสานงานและเลขานุการฝ่ายก่อสร้างโครงการ ด่วน !!

  Testanorm Property Pattaya Co.,Ltd. 198/29 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 (พัทยา)
  Central Pattaya
  Salary: THB 30,000 - 60,000 / Negotiable (30,000 - 60,000 บาท / สามารถต่อรองได้)
  • Permanent
  • Post Date: 09/02/2019