• โฮสเตส

    Trench Town Rasta Bar ซอยบัวขาว
    Central Pattaya
    Salary: 400 บาท/วัน จ่ายทุกวัน + ค่าดื่ม 50 บาท/ดื่ม
    • Permanent
    • Post Date: 16/05/2022