• ดูแลคนชราชาวเยอรมันเพศหญิง (86 ปี) และดูแลทำความสะอาดที่อยู่

    Siam Natural Health Products Co.,Ltd. บริษัท สยาม เนเจอรัล เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด, ถ.พัทยา-นาเกลือ, ซอยนาเกลือ 33
    Naklua
    Salary: 10,000 บาท + 3,000 บาท ทำความสะอาดห้อง (ไม่บังคับ)
    • Permanent
    • Post Date: 13/02/2020