• ช่างไฟฟ้า

    M.G. Power Supply Co.,Ltd. ถ.เลียบทางรถไฟ
    East Pattaya
    Salary: ตามตกลง
    • Permanent
    • Post Date: 18/09/2021