• พนักงานทั่วไป

  Central Pattaya
  Salary: 10,620 - 12,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  • Permanent
  • Post Date: 25/01/2023
 • พนักงานฝ่ายผลิต/Production Staff

  Manston Foods Co.,Ltd. Jomtien
  Jomtien
  Salary: 13,500 บาท ต่อเดือน รวมค่าล่วงเวลาและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • Permanent
  • Post Date: 05/01/2023