• พนักงานโปรโมเตอร์ / Promoter

    Shock Club Hiso Hotel พัทยาใต้
    South Pattaya
    Salary: เริ่มต้น 400 บาท ขึ้นอยู่กับการทำงาน
    • Permanent
    • Post Date: 17/05/2023