• พนักงานรับจองห้องพัก / Reservation

    The Beach Front Resort ชายหาดพัทยาเหนือ ซอย 4 ซอยเดียวกับโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์)
    North Pattaya
    Salary: 15,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/Depends on experience)
    • Permanent
    • Post Date: 21/02/2020