• พนักงานเย็บผ้า

    Pattaya Printspace Co.,Ltd. เลขที่ 5/23 ซอยหนองปรือ
    East Pattaya
    Salary: 300 บาท/วัน
    • Permanent
    • Post Date: 08/03/2018