• ช่างเย็บผ้า

    บริษัท ไทยทีเชริ์ท แฟคเตอรี่ จำกัด 179/208 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20215
    North Pattaya
    Salary: 9,500 บาท ผ่านโปร 3 เดือนขึ้นเป็น 10,000 บาท
    • Permanent
    • Post Date: 15/06/2022