• ซุปเปอร์ไวเซอร์

    Swiss Food Bistro & Hotel เลขที่ 175/29-31 ซอยไดมอนด์ พัทยาใต้
    South Pattaya
    Salary: 15,000 - 20,000 บาท+ทิป (ตามประสบการณ์)
    • Permanent
    • Post Date: 14/01/2020