• ช่างเชื่อม

    Royal Design & Print Co.,Ltd. สี่แยกไฟแดงสาย 3 พัทยากลาง ตรงข้าม TOT
    Central Pattaya
    Salary: 13,000 - 20,000 บาท (ตามความสามารถ)
    • Permanent
    • Post Date: 15/01/2019