• ช่างเชื่อม / ช่างไม้ / ช่างเฟอร์นิเจอร์

    Bangkok Signs พัทยาใต้
    South Pattaya
    Salary: 500-800 บาท/วัน (ตามความสามารถ)
    • Permanent
    • Post Date: 08/05/2023