• ช่างสแตนเลส

    FFT FOOD SERVICE EQUIPMENT CO.,LTD. Pattaya
    East Pattaya
    Salary: ถ้ามีประสบการณ์และสามารถเป็นหัวหน้างานได้เงินเดือนสตาร์ท 20,000 บาท
    • Permanent
    • Post Date: 06/09/2021