• ช่างเชื่อม

    Royal Design & Print Co.,Ltd. สี่แยกไฟแดงสาย 3 พัทยากลาง ตรงข้าม TOT
    Central Pattaya
    Salary: 400-600 บาท/วัน (ตามความสามารถ)
    • Permanent
    • Post Date: 18/09/2020