Job Ref:
19216
Job Details:
วางแผนจัดสรรงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา, ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด, ควบคุมสภาพแวดล้อมในกรทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย, ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด, ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย, ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
Gender:
Male
Age:
อายุ 26 ปีขึ้นไป
Education:
College
Qualifications:
-วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขางานก่อสร้าง-โยธา (หรือที่เกี่ยวข้อง)
-มีความอดทน ขยัน สู้งานหนัก
-อ่านแบบก่อสร้างและเข้าใจแบบก่อสร้างเป็นอย่างดี
-มีความเป็นผู้นำ อดทนต่องาน
-สามารถวางแผนงาน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
-ขยัน ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
Experience:
-มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้าง งานโครงการ หรืองานอาคารชุด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-หากมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Working Hours:
Full Timeทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
Number of Positions:
2 อัตรา
Salary:
แล้วแต่ความสามารถและตามตกลง
Other Benefits:
-มีประกันสังคม
-วันหยุดประจำปี 15 วันต่อปี (นักขัตฤกษ์)
-วันลาป่วย 30 วันต่อปี
-วันลาพักร้อน 7 วันต่อปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามความเหมาะสม)
-โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท
How to apply for this job?:
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์: 033-092900 / 097-014-5397
สนใจสามารถมาติดต่อสอบถามและกรอกใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 (เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น.)
Email: hr.romyenpensuk@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 502/44 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Job Location

 1,187 total views,  3 views today

Advertisement