Job Ref:
20093
Job Details:
พนักงานร้านประจำวันทำงานที่พื้นร้านของร้าน ดำเนินการเปิดและปิดร้านให้ตรงเวลา จัดแสดงสินค้าและสินค้าอย่างมีระเบียบ การจัดการสินค้าคงคลังหมายถึงขั้นตอนการสั่งซื้อ การรับสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ และการบันทึกของเสีย ดำเนินการฟังก์ชันการจัดการเงินสด ซึ่งรวมถึงระบบ ณ จุดขาย (POS) เครื่องบันทึกเงินสด และการรายงานรายวัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานประจำวันของร้านค้าปลีกเป็นไปตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน มั่นใจได้ว่าร้านค้าปลีกยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านความสะอาด การนำเสนอ และการบริการ
Gender:
Male or Female
Age:
อายุ 18-40 ปี
Education:
Junior High School
Qualifications:
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร การรับรู้ และความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
-สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
Experience:
มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน
Working Hours:
Full Timeทำงานเป็นกะ ได้ กะเช้า กะบ่าย กะดึก ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์
Number of Positions:
1 อัตรา
Salary:
12,000-14,000 บาท
Other Benefits:
-อาหารฟรี 2 มื้อ
-เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
-ชุดพนักงานพร้อมบริหารซักรีด
-ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก – ใน
-ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-สหกรณ์ออมทรัพย์
-เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน เยี่ยมไข้ ของขวัญพนักงาน คลอดบุตร บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
-วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามประกาศบริษัทฯ)
-วันลาพักร้อน 8-21 วัน (ตามอายุงาน)
-ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
How to apply for this job?:
ติดต่อ คุณ สายนภา
Line ID: arnp1425
ลิงค์สมัครงาน
https://shorturl.asia/yAwSF
สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำที่สาขาพัทยากลาง และเทอมินอล21

Job Location

Advertisement