• บดินทร์ แดงสุธา

  ช่าง
  • Customer Service, Hotel & Reception, Maintenance
  • Updated 2 days ago
 • กัญญารัตน์ เพ็งสีดา

  ธุรการ
  • Office & Admin
  • Updated 1 week ago
 • วรางคณา ชิดสนิท

  แคชเชียร์
  • Bar & Restaurant, Cashier, Customer Service, Hotel & Reception, Office & Admin, Tour & Travel, Waiter & Waitress
  • Updated 3 weeks ago
 • กัญญารัตน์ กกฟ้า / Kanyarat Kokfa

  ผู้จัดการ
  • Manager
  • Updated 3 weeks ago
 • สมใจ ดามิลี

  ช่างซ๋อมบำรุง และช่างทั่วไป
  • Maintenance
  • Updated 3 weeks ago
 • Miss Talaan Watchareewong Na Ayutaya

  Manager
  • Manager
  • Updated 3 weeks ago
 • Beable Saint Martin

  Freelancer
  • Sale & Marketing
  • Updated 4 weeks ago
 • สุทธิดา พรมพงษ์

  ธุรการ
  • Computer IT, Hotel & Reception, Nurse & Pharmacist, Office & Admin, Purchase
  • Updated 1 month ago
 • ลลิภัทร วงค์สมบัติ

  customer service, receptionist, assisitant
  • Bar & Restaurant, Cashier, Customer Service, Hotel & Reception, Logistics, Office & Admin, Waiter & Waitress
  • Updated 1 month ago
 • ศรากรณ์ ยุบลพันธ์

  บุคคล,เวชระเบียน,ธุรการ
  • Human Resources, Nurse & Pharmacist, Office & Admin
  • Updated 1 month ago
 • วิชาดา นางาม

  Admin ธุรการ คีย์ข้อมูล
  • Office & Admin
  • Updated 2 months ago
 • Pitchayanee Watcharamaleekul

  Admin Assistance
  • Bar & Restaurant
  • Updated 2 months ago
 • Chef Jom Sutthipunth R.

  Head Chef
  • Chef, Cook or Steward
  • Updated 2 months ago
 • นายศักดิ์สิทธ์ บุญม่วงมา

  Chef
  • Bar & Restaurant
  • Updated 2 months ago
 • Athitayaporn Namsom

  E-commerce or Marketing Online
  • Factory, Purchase, Sale & Marketing
  • Updated 2 months ago
 • นางสาวประภัสสร พุฒิอาภากร

  ธุรการ
  • Office & Admin
  • Updated 2 months ago
 • กิตติกวิน ไชยมี

  Sound engineer รับเหมา ผู้ช่วยครัว พนักงานคัดเเยกสินค้า
  • Bar & Restaurant, Chef, Cook or Steward, Waiter & Waitress
  • Updated 3 months ago
 • ขวัญฤดี เปรมสมบัติ

  การขาย ธุรการ งานพัสดุ การบริการ แอดมิน
  • Customer Service, Logistics, Office & Admin, Sale & Marketing
  • Updated 3 months ago
 • สิทธิศาล ก้างยาง

  พนักงานขับรถ
  • Driver or Messenger
  • Updated 3 months ago