• กัลยรัตน์ อินตาประเสริฐ

  receptionnist
  • Hotel & Reception
  • Updated 10 hours ago
 • มัณฑนา ฉิมศรี

  ผู้ช่วยแพทย์
  • Nurse & Pharmacist
  • Updated 10 hours ago
 • พัชราพร สมวัน

  เซลล์
  • Sale & Marketing
  • Updated 1 week ago
 • สุธิตา ทองลอย

  1.เจ้าหน้าที่ธุรการ 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
  • Customer Service, Sale & Marketing
  • Updated 2 weeks ago
 • น.ส.อลิษา รอดสม

  Customer Service
  • Customer Service, Hotel & Reception, Manager, Real Estate, Tour & Travel
  • Updated 3 weeks ago
 • ยาตรี ธนะปรีดากุล

  ผู้ช่วยกุ๊ก
  • Chef, Cook or Steward
  • Updated 3 weeks ago
 • วิภาดา อยู่สบาย

  ธุรการ ฝ้ายบุคคล ครู
  • Education & Teaching, Human Resources, Office & Admin
  • Updated 3 weeks ago
 • ศศิธร หลงผดุง

  -
  • Customer Service, Logistics
  • Updated 3 weeks ago
 • นางสาว สุภัทรา กินิยม

  พนักงานแพ็คกิ้ง
  • Computer IT
  • Updated 4 weeks ago
 • อนุวัฒน์ พิมพ์มาตย์

  พนักขายอสังหาริมทรัพย์ , พนักงานต้อนรับหน้าฟร้อนท์
  • Customer Service, Hotel & Reception, Real Estate, Tour & Travel
  • Updated 1 month ago
 • ดาราวรรณ เอี่ยมแปลง

  Operation
  • Tour & Travel
  • Updated 2 months ago
 • อมลวรรณ สมองดี

  ธุรการ
  • Sale & Marketing
  • Updated 2 months ago
 • พัชรพล นิลสิทธิ์

  พนักงานฝ่ายผลิต
  • Factory, Maintenance
  • Updated 2 months ago
 • ชนากาญจน์ สาธุชาติ

  ออฟฟิศ ธุรการ
  • Office & Admin
  • Updated 2 months ago
 • นุชจรี เหมาะสมาน

  นักออกแบบกราฟิก, แอดมิน, ธุรการ, ออฟฟิศ
  • Computer IT, Design, Graphic Design, Human Resources, Office & Admin
  • Updated 2 months ago
 • Elvis de Jong

  Student
  • Bar & Restaurant
  • Updated 2 months ago
 • วรรณวณัช ธนินไกรพิทักษ์

  เจ้าหน้าที่แอดมิน
  • Office & Admin
  • Updated 3 months ago
 • Kanokkorn suksri

  พนักงานออฟฟิศ
  • Office & Admin
  • Updated 3 months ago