• พิมพ์ใจ สามกระโทก

  Restaurant Manager
  • Manager
  • Updated 2 months ago
 • วิลาสินี ชื่นชุ่มกลาง

  Officer
  • Collection Officer
  • Updated 11 months ago
 • วิลาสินี ชื่นชุ่มกลาง

  Officer
  • Bar & Restaurant, Collection Officer, Tour & Travel
  • Updated 2 years ago
 • พัชรพล ภู่ย้อย

  พนักงานธุรการ / พนักงานบุุคคล
  • Human Resources, Office & Admin, Tour & Travel
  • Updated 2 years ago
 • พิรัชย์ภณ ศิรนภสิทธิ์

  ตำแหน่งว่างที่ความสามารถผมทำได้
  • Other
  • Updated 11 months ago
 • Orawan​ Fongkoed​

  เสริฟ
  • Waiter & Waitress
  • Updated 11 months ago
 • นาย สงัด วันสันเทียะ

  กุ๊กอาหารไทย
  • Bar & Restaurant
  • Updated 3 years ago
 • ฐิติภรณ์ ทุมมาลา

  พนักงานต้อนรับ
  • Hotel & Reception
  • Updated 3 years ago
 • ภาสกร แก้วกล้า

  พนักงานตอนรับ , พนักงานเสิร์ฟ
  • Cashier, Hotel & Reception
  • Updated 4 years ago
 • นางสาว อรทัย บุญแฮด

  เสิร์ฟ
  • Waiter & Waitress
  • Updated 4 years ago
 • นางสาวอาภัสรา หงษา

  HR
  • Human Resources
  • Updated 4 years ago
 • นางสาวดาวพระศุกร์ พิมพิไสย

  GSA
  • Hotel & Reception
  • Updated 4 years ago
 • wachiraporn hiransri

  interior designer , graphic designer , visual merchandiser
  • Design, Graphic Design
  • Updated 4 years ago
 • Pimpisa Sri-amornchaicharn

  Real Estate Agent
  • Real Estate
  • Updated 4 years ago
 • นนภัทร์ บุญรุ่ง

  กุ๊กอ่หารไทย
  • Bar & Restaurant, Chef, Cook or Steward, Customer Service
  • Updated 4 years ago
 • Manussanunt. Chaidesh

  Office พัทยา
  • Office & Admin
  • Updated 6 months ago