Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2555-2557 ป.ตรี

สาขาการจัดการ

Experience

บริษัท โมเดิร์น ลาเท็กซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

19/1/60-23/3/60 ธุรการออฟฟิต

ออกโรงงานไฟไหม้หมด

หจก.สเปค เซ็นเตอร์ไทร์ จำกัด

25/1/61-31/3/61 ธุรการบัญชีออฟฟิต

ไกลค่าใช้จ่ายสูง หางานใกล้ทำใหม่