Education

มหาวิทยาลัยบูรพา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2560 ปริญญาตรี

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการตลาด

Experience

Capital One Real Estate Co.,Ltd

กรกฎาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 Sale Aadministration

ตำแหน่ง Sales Administration ประจำสำนักงานขายโครงการ(คอนโด) ที่อำเภอศรีราชา

– ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า ทางโทรศัพท์และอีเมล์, ประสานงานขาย, ประสานงานกับทางธนาคารและในส่วนที่เกี่ยวข้อง

– จัดการงานด้านเอกสาร ใบเสนอราคา, เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์, เอกสารการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, เอกสารยื่นขอสินเชื่อจากลูกค้าให้ทางธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้อง

– งานในระบบคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Microsoft excel, Microsoft word, PowerPoint เป็นหลัก

– ต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการ Present โครงการและห้องตัวอย่างที่ขาย เปิดและปิดการขายให้ลูกค้าประทับใจ

– เสนอการขาย และติดตามการขายอย่างสม่ำเสมอ

– พาลูกค้าตรวจ defect ห้อง และประสานงานกับทีมช่างและโครงการ

– ตรวจเช็คหน้างานที่คอนโด และลง report รายงานความพร้อมในการตรวจเช็ค defect และโทรนัดหมายลูกค้าในการตรวจ defect

– ดราฟอีเมล์ส่งรายงานประจำวันเกี่ยวกับลูกค้า walk in – call in, การตรวจdeface ห้อง

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด มหาชน สาขาศรีราชา

มิถุนายน 2559 - กรกฎาคม 2559 นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งMarketing

ฝึกงานในตำแหน่งการ ตลาด (Marketing) ระยะเวลา 2 เดือน ทำครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการตลาด

– การบริการลูกค้า (Costumer Service) ประสานงานในส่วนของงานขายและโปรโมชั่น, การทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้น

– การประชาสัมพันธ์ (ในรูปแบบการโฟนโปรโมชั่นของสินค้า, การเดิน Troop, การตั้งบูธ)

– การขาย (การเชียร์ขายบัตร T1C ให้ถึงยอดตามเป้าหมาย, การขายสินค้าต่างๆในช่วงการจัดโปรโมชั่น)

– งานแคชเชียร์

-ทำโครงการ CSR คืนความดีสู่สังคม

– งานเอกสารต่างๆและงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft office, Microsoft excel, PowerPoint เป็นหลัก