Education

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณ

2555-2558 ปวช

วุฒิอยู่ต่างจังหวัด ครับ

รร.ช่องลม

2552-2555 ม.3

จบการศึกษา

Experience

เทศโก้โลตัส

22มิถุนายน2558-8เมษายน2561 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

ออกกับบ้านต่างจังหวัดคับ