Education

โรงเรียน เขาทรายทับคล้อพิทยา

2536-2538 ม.6

สาขา วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.76

Experience

บ.ไทยยามาฮ่า มอเตอร์

มกราคม 2545 - มีนาคม 2548 Leader Store

-ควบคุมการรับสินค้าจาก supplier
-ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ
-ควบคุมการจัดชิ้นส่วนเข้าการผลิตตามแผนงาน
-ควบคุมการจัดชิ้นส่วนเพื่อการส่งออก

บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้า บางบัวทอง DC.4)

พฤศจิกายน 2548 - ตุลาคม 2551 Leader Store

ควบคุมการจัดสินค้าตามรายการเพื่อจัดส่งร้านสาขา

บ.เมืองโบราณ จำกัด ปราสาทสัจธรรม พัทยา

เมษายน 2552 - ตุลาคม 2555 Cost Control,Store Control,บัญชีรายรับ,กุ๊กอาหารไทย

-กุ๊กอาหารไทย
-ควบคุมการรับจ่ายสต๊อก
-ตรวจสอบเอกสารรายรับ
-Cost Control ส่วนร้านอาหาร

ร้านอาหาร ไชน่าทาวน์ เกาะล้าน พัทยา

เมษายน 2556 - มีนาคม 2561 ครัวอาหารไทย

ครัวอาหารไทย