Education

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

20 พฤษภาคม 57- 16 มีนาคม 60 ปวช

ตอนนี้กำลังศึกษาระดับ ปวส

Experience

welcome jomtien beach

1 กรกฎาคม 60- 23 สิงหาคม 61 ผู้ช่วย Reservation