Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

21/05/2555-14/07/2559 ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

21/05/2555-14/07/2559 ปริญญาตรี

Experience

บริษัทฟอร์ด ชิตทรงสวัสดิ์ร้อยเอ็ด

15/03/2559-15/08/2559 แคชเชียร

โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ซิตี้จอมเทียน

25/08/2559-ปัจจุบัน Reception