Education

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ราชภัฏสวนสุนันทา - ศูนย์การศึกษาพัทยา

ปัจจุบัน ปริญญาตรี / การจัดการโลจิสติกส์

กำลังศึกษาต่อในภาควันเสาร์-อาทิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2564 ปวส / การจัดการโลจิสติกส์

เกรดเฉลี่ย 4.00

วิทยาลัยอาชึวศึกษาคิงส์ตันพัทยา

มิถุนายน 2559 - มีนาคม 2562 ปวช / การโรงแรมและการท่องเที่ยว

เกรดเฉลี่ย 3.94

Experience

Hellmann Worldwide Logistics

มิถุนายน 2563 - ธันวาคม 2563 Brokerage

ฝึกงาน

ร้านส้มตำปูม้าป้าประไพ

กุมภาพันธ์ 2561 - พฤษภาคม 2561 พนักงานรับออร์เดอร์ / เสิร์ฟ

ฝึกงาน