Education

รร.ค้อวิทยาคม/

2550-2556 ม.6/

ช่วงมัธยมต้นถึงปลาย

Experience

ต้าเฉินร้านอาหารไทยยุโรบ(ใต้หวัน)

2559-2562 Chef

ไปศึกษาหาความรู้และหาประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วย