Education

มหาวิทยาลัยบูรพา

2565 ปริญญาตรี

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ

Experience

บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

1 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 งานขาย : แคชเชียร์

1. รับ-จ่ายเงิน รับชำระสินค้าและทุกอย่างในเคาน์เตอร์ รวมทั้ง Plus sale
2. Re-planogram อัพเดทป้ายราคาสินค้า
3. เติมสินค้าที่มาส่ง จัดทำ DP และนำสอนค้าเข้าชั้นวางแบบ FIFO