Education

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2554-2558 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขานิเทศศาสาตร์เกษตร

Experience

บริษัทสำนักข่าวทีนิวส์

ระยะเวลาการทำงาน : ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 ตุลาคม 2558 ผู้สื่อข่าว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : เป็นนักข่าวภาคสนาม เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และทำสกู๊ปข่าว

บริษัท ไซอันส์ เซ็นเตอร์ โปรดักส์ จำกัด. ( Metro Tv)

ตั้งแต่ 4 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ผู้สื่อข่าว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : เป็นนักข่าวภาคสนาม เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และทำสกู๊ปข่าว

เพ็ญประภรรณ์ จำกัด (รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ออกอากาศทาง ช่อง 5 )

ตั้งแต่ 10 เมษายน 2560- 10 พฤษภาคม 2561 ครีเอทีฟ

เขียนสคริปต์รายการ และสคริปต์สกู๊ปข่าว
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนใน
• ติดต่อประสานงานสถานที่ในการขอเข้าถ่ายทำรายการ
• ออกถ่ายทำรายการ และถ่ายสกู๊ปข่าว
• ดูแลการตัดต่อรายการจนออกอากาศ

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด (รายการทีวี 360 องศา ทางช่อง 3)

ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2561- 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าว

ขียนสคริปต์รายการ และสคริปต์สกู๊ปข่าว
• หาข่าว และข้อมูลอากาศ
• โทรศัพท์สัมภาษณ์กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อรวบรวมข้อมูลให้โปรดิวเซอร์
• อัพเดทข้อมูลพิธีกร ก่อนอัดรายการ
• กรอก CG ดูแลการขึ้น CG ระหว่างการอัดเทปรายการ
• ตัดต่อรายการ แก้ไข บางเทปที่มีข้อมูลผิดพลาด
• ดึงรันดาวน์ เพื่อเตรียมออกรายการ ช่อง 33 ของช่อง 3
• อัพเดทข้อมูลอากาศ โทรศัพท์สัมภาษณ์ทุกวัน

บริษัท ซิน คัมปานี

: ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ชำนาญการอาวุโส

หน้าที่รับผิดชอบ : มอนิเตอร์ข่าว และวิเคราะห์ข่าว ( เกี่ยวกับพลังงาน บริษัทในเครือ ปตท.)
• มอนิเตอร์ข่าวจากทีวี วิทยุ และเว็บข่าวออนไลน์ เพื่อรวบรวมข่าวมาวิเคราะห์
• ฟัง และดู ข่าวที่รวบรวม เพื่อดูเนื้อหาข่าว จับใจความสำคัญของประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่บริษัทรับผิดชอบ ว่ามีการพูดถึงหรือพาดพิงในประเด็นอะไรบ้าง
• เพื่อนำมาวิเคราะห์ทิศทางของข่าว และรวบรวมให้กับลูกค้าสามารถนำประเด็นเหล่านี้ไปแก้ไข สื่อสารข้อเท็จจริงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และชัดเจน
• ตรวจสอบความถูกต้องของข่าว ก่อนส่งรวบรวมให้กับลูกค้า