หมวดหมู่งาน

งานล่าสุด & ค้นหางาน

Filter by tag:

งานเด่น

เงินเดือน: 13,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ (ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สามารถฝึกให้เงินเดือนต่ำกว่าเดิมได้)
วันที่ลงประกาศ 30/08/2022
ประเภทของงาน: งานประจำ
ชั่วโมง: เต็มเวลา
เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ลงประกาศ 19/09/2022
ประเภทของงาน: งานประจำ
ชั่วโมง: เต็มเวลา
เงินเดือน: 15,000 บาท+คอมมิชชั่นจากยอดขาย
วันที่ลงประกาศ 01/09/2022
ประเภทของงาน: งานประจำ
ชั่วโมง: เต็มเวลา
เงินเดือน: 20,000 บาท
วันที่ลงประกาศ 30/08/2022
ประเภทของงาน: งานประจำ
ชั่วโมง: เต็มเวลา
เงินเดือน: 17,000 บาท/Baht
วันที่ลงประกาศ 21/09/2022
ประเภทของงาน: งานประจำ
ชั่วโมง: เต็มเวลา
เงินเดือน: 12,000-14,000 บาท / เดือน
วันที่ลงประกาศ 26/09/2022
ประเภทของงาน: งานประจำ
ชั่วโมง: เต็มเวลา
เงินเดือน: 14,000 บาท/เดือน
วันที่ลงประกาศ 17/09/2022
ประเภทของงาน: งานประจำ
ชั่วโมง: เต็มเวลา
เงินเดือน: ขึ้นอยู่กับความสามารถ
วันที่ลงประกาศ 02/09/2022
ประเภทของงาน: งานประจำ
ชั่วโมง: เต็มเวลา

Advertisements