• Web Design

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 502/44 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 15,000 - 20,000 บาท (หรือแล้วแต่ความสามารถและตามตกลง)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 19/07/2021
 • Webmaster.ie

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 502/44 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: แล้วแต่ความสามารถและตามตกลง
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 18/07/2021
 • Application Developer/Application Creator

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 502/44 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 18,000 - 20,000 บาท (หรือแล้วแต่ความสามารถและตามตกลง)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 18/07/2021