วุฒิการศึกษา

Sripatum University Chonburi Campus

01/08/2016 Bachelor degree

Bachelor of Acountancy(Accounting)
Major : School of Accountancy
CGPA of 3.79

ประสบการณ์ทำงาน

Orn-Anong Accounting

Manager

Phone: 0850222324 Email: Jaruni6533@gmail.com