วุฒิการศึกษา

University Of Central Punjab

2007- 2011 (BBA), 2011-2013 (MBA) MBA in Marketing and Supply Chain, Bachelors in Human Resource Mangement

ประสบการณ์ทำงาน

Ambassador & Smart Fashion Hotels Chain

2014- 2018 Marketing Manager