วุฒิการศึกษา

กศน

2554 ม.6

จบ

ประสบการณ์ทำงาน

WD

10/01/10- 25/08 /14 พนักงานฝ่ายผลิต

ลาออก