วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

- ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน

ริชคลีนนิ่ง

09/11/60-ปัจจุบัน พนักงานทำความสะอาด