วุฒิการศึกษา

ม.บูรพา

2548/2553 ปริญญาตรี

แต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะเก็บหน่วยไม่ครบ

ประสบการณ์ทำงาน

The one wellness clinic

2556 Sale&Reception

เปลี่ยนงาน

Prima Condominium Wongamut

2557 Reception

ย้ายที่อยู่

Happy Hostel Pattaya

ยังทำงานอยู่ Reception

อยากเปลี่ยนที่ทำงาน