วุฒิการศึกษา

dg vaishanav, chennai, Indian

2015-2018 BCOM(HONS)

ประสบการณ์ทำงาน

residency towers

2017 Marketing and accounts department