ประสบการณ์ทำงาน

@Home Boutique Hotel

23/01/2012 to 28/07/2012 Guest Service Agent

Wine connection

01/04/2011 to 30/06/2011 Waiter

Bonkai Resort

29/09/2013 to 31/12/2013 Receptionist