วุฒิการศึกษา

กศน. บางละมุง

27/10/58 ม. 5

ประสบการณ์ทำงาน

Boutique Company

5/01/59 inspection