วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

- ปวส.ไฟฟ้า