วุฒิการศึกษา

-

- ม.3

ประสบการณ์ทำงาน

ร้านอาหารไทย&อาหารอีสาร

- กุ๊กประกอบอาหาร

ชอบการทำอาหารไทยและอาหารอีสานมาก