วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก.อีเทค

2558-2560 ปวช

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด

2เดือน ผลิต

ฝึกงาน

เซเว่น

3เดือน พนักงานขาย

เรียนต่อ